Publicaties op internet

Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats elektronisch worden gedaan. Deze publicaties vinden thans in dagbladen plaats en worden op grond van het voorstel in de (elektronische)Staatscourant geplaatst.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: