Wijziging subsidieregeling met oog op samenvoegen versterkingsbudgetten

Het voorstel maakt het mogelijk voor eigenaren van meerdere gebouwen dat versterkingsbudgetten worden samengevoegd, zodat eigenaren de versterking van hun bezig projectmatig kunnen aanpakken en meer flexibiliteit hebben om hun woningen passend bij hun eigen woonopgave terug te kunnen bouwen. Daarnaast wordt mogelijk gemaakt dat eigen en personele inzet voor vergoeding in aanmerking komt. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.