Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

Reactie

Naam Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen (Ing. S. Ruwhof)
Plaats Utrecht
Datum 1 augustus 2021

Vraag1

Hebt u opmerkingen bij dit wetsvoorstel of de memorie van toelichting?
De Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen is blij dat er nog een keer goed gekeken wordt naar de Kieswet met daarin specifiek aandacht voor de programmatuur die daarbij wordt gebruikt. Zij juicht toe dat de rol en verantwoordelijkheden van de Kiesraad worden uitgebreid waardoor zij meer een onafhankelijke autoriteit wordt. Zij is verder van mening dat:

1. In het verkiezingsprocess geen stap mogelijk mag zijn waarbij voor een uitslag of optelling alleen op een computersysteem wordt vertrouwd.
2. Verifieerbaarheid moet worden gegarandeerd, door alle processen verbaal op uniforme wijze aan te bieden op internet: ingescand met daarnaast de resultaten in een makkelijk te verwerken formaat, digitaal ondertekend.
3. Een steekproefsgewijze optelling door gemeenten en het centraal stembureau moet worden uitgevoerd om te controleren of de digitaal ingevoerde stemtotalen overeenkomen met de handmatig opgetelde resultaten.
4. Anders dan bij OSV het geval was, DHV echt open source en compileerbaar moet worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht