Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

Met dit wetsvoorstel worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd rond het beheer en het gebruik van uitslagprogrammatuur in het verkiezingsproces.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2021
Einddatum consultatie 02-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Kiesraad, gemeenten, Bonaire, St. Eustatius, Saba en de waterschappen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Voor de Kiesraad heeft dit wetsvoorstel tot gevolg dat hij formeel de beheerder wordt van de uitslagprogrammatuur. Voor de uitoefening van die taak krijgt de Kiesraad wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- Gemeentelijk stembureaus, het nationaal briefstembureau en centraal stembureau worden verplicht de uitslagprogrammatuur te gebruiken die de Kiesraad ter beschikking stelt. In dit wetsvoorstel worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het gebruik vastgelegd.


Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl