Premierestitutie schending mededelingsplicht te goeder trouw

Verbetering van de positie van de verzekeringnemer die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht heeft geschonden. Het voorstel leidt ertoe dat de verzekeraar de ontvangen premies dient terug te betalen aan de verzekeringnemer, indien de verzekeraar zich op het standpunt stelt dat hij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2017
Einddatum consultatie 10-05-2017
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Verbeteren van de positie van de verzekeringnemer die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht heeft geschonden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verzekeringsnemers (consumenten, ondernemingen).
Verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling

Verbeteren van de positie van de verzekeringnemer die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht heeft geschonden bij het aangaan van een verzekering. Verzekeraars zullen in dit geval de ontvangen premies moeten restitueren, indien zij zich op het standpunt stellen dat zij de verzekering niet zouden hebben gesloten bij kennis van de ware stand van zaken.

Doel van de consultatie

Visie op het voorstel van betrokkenen uit de praktijk en wetenschap.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele voorstel.

Meer informatie