Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Premierestitutie schending mededelingsplicht te goeder trouw

Verbetering van de positie van de verzekeringnemer die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht heeft geschonden. Het voorstel leidt ertoe dat de verzekeraar de ontvangen premies dient terug te betalen aan de verzekeringnemer, indien de verzekeraar zich op het standpunt stelt dat hij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
15-03-2017
Einddatum consultatie
10-05-2017
Status
Actief
Type regeling
Beleidsnota
Organisatie
Veiligheid en Justitie

Doel van de regeling

Verbeteren van de positie van de verzekeringnemer die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht heeft geschonden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verzekeringsnemers (consumenten, ondernemingen).
Verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling

Verbeteren van de positie van de verzekeringnemer die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht heeft geschonden bij het aangaan van een verzekering. Verzekeraars zullen in dit geval de ontvangen premies moeten restitueren, indien zij zich op het standpunt stellen dat zij de verzekering niet zouden hebben gesloten bij kennis van de ware stand van zaken.

Doel van de consultatie

Visie op het voorstel van betrokkenen uit de praktijk en wetenschap.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele voorstel.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Reageer op consultatie

Meer informatie

Acties

Delen