Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

AVV-aanvragen pluimveesector

De brancheorganisaties Stichting OVONED en Stichting PLUIMNED verzoeken de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
20-12-2017
Einddatum consultatie
19-01-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen
Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beide verzoeken hebben betrekking op de ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector’ en zijn erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisaties zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betekent dat niet aan Stichting OVONED en Stichting PLUIMEND verbonden ondernemers in de pluimveesector worden verplicht zich te registreren bij de brancheorganisatie. Voorts worden zij verplicht een financiële bijdrage te betalen aan de brancheorganisatie.
De aanvraag van Stichting OVONED en Stichting PLUIMNED strekt zich uit tot twee regelingen van de beide brancheorganisaties:
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector:
- Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat de ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector’ van algemeen economisch belang en van nut is voor de pluimveesector als geheel?
b. Bent u van mening dat de ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector’ van algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de pluimveesector (ondernemers die eieren en pluimveevlees produceren)?

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De aan de Stichting OVONED en de Stichting PLUIMNED verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan de Stichting OVONED of de Stichting PLUIMNED zijn verbonden.
c. Bent u van mening dat elke ondernemer in de pluimveesector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de uitvoering van de ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector’?

Overige documenten

Acties

Delen regeling