AVV-aanvragen pluimveesector

De brancheorganisatie AVINED verzoekt de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-12-2020
Einddatum consultatie 18-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het verzoek heeft betrekking op de ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector 2021 - 2027’ en is erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisatie zijn verbonden, tot en met 31 december 2027 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aan de Brancheorganisatie AVINED verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector 2021 -2027. Met de toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan deze bracheorganisatie verbonden zijn.
Het verzoek van AVINED strekt zich uit tot twee regelingen van deze brancheorganisatie:
- Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector;
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.
Ten behoeve van de beoordeling algemeen economisch belang en resultaten onderzoeksprogramma’s en de effecten daarvan voor marktdeelnemers heeft deze consultatie betrekking op de volgende vragen:
1. Bent u van mening dat de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector 2021 -2027 van algemeen economisch belang en van nut is voor de pluimveesector als geheel?
2. Bent u van mening dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor alle ondernemers in de pluimveesector?

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraag AVINED

  • LEI-essay Goede kennisinfrastructuur belangrijk voor de pluimveesector

  • Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector 2021 -2027

  • Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector

  • Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector

  • Representativiteit van AVINED