Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten

In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat pleegzorg standaard kan door-lopen totdat een jeugdige 21 jaar is. Bij een verzoek aan de kinderrechter tot het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing of een (voorwaardelijke) machtiging tot gesloten jeugdhulp dient een beschikking te worden overgelegd. Deze eis wordt geschrapt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-03-2020
Einddatum consultatie 03-04-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, aanbieders, jeugdigen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aangezien jeugdhulp in principe stopt als het kind 18 jaar wordt, stopt op dat moment ook de pleegzorg. Pleegkinderen zijn wanneer ze 18 jaar worden echter vaak nog niet toe aan volledige zelfstandigheid en hebben vaak nog wel hulp en ondersteuning van hun pleegouders nodig.Verlengen van pleegzorg biedt meer zekerheid en steun voor jeugdigen en voorkomt mogelijk problemen.

Bij een verzoek aan de kinderrechter tot het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing of een (voorwaardelijke) machtiging tot gesloten jeugdhulp dient een beschikking te worden overgelegd (door de gemeente of de gecertificeerde instelling) waaruit blijkt dat jeugdhulp met verblijf nodig is. In de praktijk is gebleken dat het verstrekken van deze beschikkingen geen toegevoegde waarde heeft en leidt tot onnodige administratieve lasten, onduidelijkheid en tijdverlies. Het schrappen van deze eis zorgt voor vermindering van uitvoeringslasten.

Waarop kunt u reageren

Op het wetsvoorstel.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp