Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Plantgezondheidswet

Reactie

Naam Vereniging van Bloemenveilingen (VBN) (G.Th. Franke)
Plaats Aalsmeer
Datum 2 april 2018

Vraag1

U kunt hier reageren op het voorstel voor de Plantgezondheidswet en de Memorie van Toelichting.
Artikel 21
Het huidige artikel 4 in de Plantenziektenwet dat de minister bevoegd is een tegemoetkoming te verlenen in de geleden schade in gevallen waarin de schade, welke het gevolg is van het toepassen van fytosanitaire maatregelen, onevenredig zwaar op een of meer personen zou drukken, wordt overgenomen in de nieuwe Plantgezondheidswet. De praktijk leert echter dat slechts in uitzonderlijke gevallen door de minister hiervan gebruik gemaakt wordt. De VBN pleit er daarom voor een artikel op te nemen waardoor het mogelijk wordt dat ondernemers risico’s van quarantaine organismen kunnen afdekken en hiervoor een financiële regeling kunnen treffen. Dit sluit aan bij EU-Verordening 2016/2031 en de mogelijkheden van de EU financiële verordening (652/2014). Een schaderegeling gekoppeld aan een adequate preventiemaatregelen door ondernemers zal de bewustwording en medewerking aan uitroeiingsmaatregelen vergroten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht