Plantgezondheidswet

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de EU-Plantgezondheidsverordening, waarin Europese regels voor de bescherming van planten tegen de binnenkomst en verspreiding van voor planten schadelijke organismen zijn gesteld. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de EU-Controleverordening, die Europese voorschriften geeft voor de uitvoering van officiële controles op een breed scala van terreinen, in de Landbouwkwaliteitswet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Plantgezondheidswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-02-2018
Einddatum consultatie 02-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers en organisaties die werkzaam zijn in de land- en tuinbouwsector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor ondernemers en organisaties die werkzaam zijn in de land- en tuinbouwsector. Het gaat vooral om producenten en handelaren (importeurs en exporteurs) van planten en plantaardig materiaal, maar ook beheerders van de openbare en particuliere groene ruimte. Ook ondernemers die te maken hebben met (handel in) plantaardig materiaal zijn betrokken. Verder heeft de wet gevolgen voor burgers, bijv. wanneer zij planten of plantaardig materiaal willen binnenbrengen binnen de EU.

Waarop kunt u reageren

Op het hele wetsvoorstel en de memorie van toelichting mag worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Landbouwkwaliteitswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Plantgezondheidsverordening

Bron: eur-lex.europa.eu

Te implementeren regeling Controleverordening

Bron: eur-lex.europa.eu