Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwet pensioenen 2019

De Verzamelwet Pensioenen 2019 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Het wetsvoorstel omvat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:
1. Waardeoverdracht
2. Gegevenslevering DNB
3. Overbruggingspensioen
4. Medezeggenschap kleine ondernemingen
5. Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand
6. Aanwijzingsbevoegdheid toezichthouder.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2018
Einddatum consultatie 24-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9197
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers, bedrijven en pensioenuitvoerders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verbetering van de pensioenwetgeving.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling