Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Verzamelwet pensioenen 2019

De Verzamelwet Pensioenen 2019 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Het wetsvoorstel omvat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:
1. Waardeoverdracht
2. Gegevenslevering DNB
3. Overbruggingspensioen
4. Medezeggenschap kleine ondernemingen
5. Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand
6. Aanwijzingsbevoegdheid toezichthouder.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
01-05-2018
Einddatum consultatie
24-05-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID
9197
Onderwerpen
Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers, bedrijven en pensioenuitvoerders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verbetering van de pensioenwetgeving.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling