Passend onderwijs

De consultatie gaat over het nieuwe stelsel van passend onderwijs, inclusief de nieuwe bekostigingssystematiek (budgetfinanciering).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 1292 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: