Paspoortbesluit

In dit nieuwe besluit worden enkele zaken geregeld op grond van het in de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet ivm de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel op de Nederlandse identiteitskaart en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten. Daarnaast wordt de wetgevingsarchitectuur gestroomlijnd nu er een breed Paspoortbesluit bij komt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2019
Einddatum consultatie 10-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9347
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit besluit maakt het mogelijk de elektronische identificatiefunctie (DigiD Hoog) op de Nederlandse identiteitskaart (NIK) te plaatsen. Hierdoor krijgt de NIK er een functie bij en kan deze (op termijn) gebruikt worden om in te loggen bij overheidsdiensten.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen