Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Stichting Support Stotteren (B.A. Zeggelaar)
Plaats Nijmegen
Datum 25 mei 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Stichting Support Stotteren stelt voor om:
• in individuele gevallen (inclusief schoolverlaters) het mogelijk te maken dat mensen die hevig stotteren en daardoor moeilijk werk vinden, of hun baan dreigen te verliezen, op diens verzoek toe te laten tot deze regeling.
• bij de loonwaardebepaling ook rekening te houden met veranderende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zodat werknemers die nu nog goed functioneren, maar zich door veranderende ontwikkelingen niet meer kunnen handhaven, van deze regelingen gebruik kunnen maken.
• de ondersteunende instrumenten uit te breiden met specialistische opleidingen voor de (aspirant) werknemer.

In de bijlage lichten wij deze drie punten toe aan de hand van een paar ervaringsverhalen.

Bijlage