Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is daarom wenselijk wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden. Ook wordt bevorderd dat werken loont voor mensen die in deeltijd met behulp van loonkostensubsidie werken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2019
Einddatum consultatie 04-06-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10029
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van het wetsvoorstel bestaat uit mensen met een beperking die ondersteuning van gemeenten nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven. Verder worden in het wetsvoorstel voorstellen gedaan die beogen de inzet van het instrumentarium voor werkgevers te verbeteren en vereenvoudigen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect van het wetsvoorstel is om de kansen op werk voor mensen met een beperking te verbeteren; circa de helft van hen staat nu nog aan de kant. Daarnaast wordt beoogd dat meer werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    beantwoording IAK-vragen wijziging Pwet breed offensief

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Participatiewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Ziektewet

Bron: wetten.overheid.nl