Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam SHSA Sociaal Advies (klantmanager, adviseur) (M.S. Hol)
Plaats Hoorn
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
U kiest als staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid om een 'breed offensief' op te zetten, waarbij o.a. de Participatiewet op bepaalde punten gewijzigd wordt. In de eerste plaats vraag ik mij af waarom er voor een agressieve term als 'offensief' gekozen wordt, om te benoemen wat nodig is: perspectief bieden aan en maatwerk leveren voor mensen in een kwetsbare positie in de samenleving en (daardoor) een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze oorlogsterminologie gaat voorbij aan het feit dat we een verandering in het systeem moeten nastreven. de Stichting Beroepseer, alsmede de Beroepsvereniging voor Klantmanagers pleiten voor 'Goed Werk' en vakmanschap. Dat is de manier om de Participatiewet alsnog effectief te maken, niet de eerder genoemde managementstijl. Het boek 'Beroepstrots - een ongekende kracht' dat in 2009 mede onder auspiciën van de Stichting Beroepseer verscheen laat zien wat nodig en mogelijk is om het vakmanschap in de publieke sector meer ruimte te geven. Dat is derhalve mijn pleidooi: Méér vakmanschap (of professionaliteit) bij de uitvoerders van de Participatiewet, minder bemoeienis van het management, minder fixatie op de 'financiële kaders' (en het zogenaamde 'gratis werk' dat mensen met een uitkering bij veel sociale diensten moeten doen), en onbevooroordeeld oog en goed luisterend oor voor de mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, een Wajong, WIA of voormalig WSW-dienstverband. Verder verwijs ik naar het bijgesloten BLOG (verslag) van een congres van de Beroepsvereniging, dat in 2015 te Rotterdam gehouden werd.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht