Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Centrum Werk Gezondheid / Fit for Work (Drs T Raaijmakers)
Plaats Amersfoort
Datum 1 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Geachte staatssecretaris Van Ark,

Nederland kent een goede sociale zekerheid in vergelijking met veel andere landen.
En het kan altijd beter.

In de Memorie van toelichting komen de woorden ‘eenvoud’ en ‘eenduidig’ naar voren, bij een onderzoek onder werkgevers.
Namens Fit for Work dagen we u uit deze woorden in het beleidsvoorstel door te voeren voor een grotere groep. Namelijk, àlle mensen met een chronische aandoening die te maken krijgen met werk en werkproblemen.

Ipv gedetailleerde regels voor een specifieke groep, waarbij type uitkering of de gemeente uitmaakt waar je recht op hebt, stellen wij eenduidige maatregelen voor voor eenieder die hiermee te maken krijgt.
Hoewel wij decentraal werken toejuichen, kan landelijk beleid eenvoudiger zijn.
Voor de burger: werkend, werkzoekend, zelfstandig werkend, ondernemend. En voor de werkgever, waarvan 99% tot het MKB behoort.
Het aanbod dat nu beschikbaar is voor de in het wetsvoorstel benoemde groep, is op te schalen naar een aanbod voor een bredere groep dat tevens inzet op het voorkómen dat iemand in een uitkering belandt.

Om een idee te geven waar we aan denken:
• Werkgeverservicepunt. Rol uitbreiden naar adviescentrum voor (MKB) werkgevers die medewerkers met een chronische aandoening in dienst willen houden.
• Voucher jobcoaching, die een ieder kan inwisselen voor persoonlijk advies op maat bij problemen met werk of werk zoeken met een chronische aandoening.
• No-risk polis die de loonkosten van de werkgever overneemt bij langdurige uitval van werknemer door een chronische aandoening.

Enkele ideeën waar we graag een keer verder met u van gedachten willen wisselen.
‘We’ zijn Fit for Work, een platform waar meer dan 25 maatschappelijke organisaties aan verbonden zijn en zich gezamenlijk inzetten voor werkbehoud bij chronische aandoeningen. Dat investeren in werkbehoud bij chronische aandoeningen loont, toont bijgesloten impact graphic.

Hoogachtend, Tamara Raaijmakers
Programmamanager Fit for Work Nederland / stichting Centrum Werk Gezondheid

www.fitforworknederland.nl

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht