Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Argenta Consult (Margriet van Kampenhout)
Plaats Oegstgeest
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Ik deel de reactie van Wij Staan Op! “Nadat de loondispensatie van tafel ging, heeft Wij Staan Op! zich de afgelopen maanden laten horen bij het Breed Offensief. Samen met Den Haag, gemeenten en andere betrokken partijen hebben we gekeken hoe we samen meer mensen met een beperking duurzaam aan het werk kunnen krijgen. Jammer genoeg staan de nieuwe plannen haaks op het VN-verdrag Handicap en de standpunten van Wij Staan Op!
Wij zien de uitkomst van het Breed Offensief als een grote gemiste kans voor inclusie. De economie trekt aan en er is grote krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor staan werkgevers juist open voor een meer flexibele en diverse invulling van hun personeelsbeleid. Helaas wordt ook met de nieuwe plannen geen gebruik gemaakt van dit opportune moment.
Onze conclusie is dat wij wellicht gehoord zijn, maar dat er niet naar onze bezwaren is geluisterd.
Ook in de nieuwe plannen wordt de bestaanszekerheid van mensen met een beperking niet gewaarborgd. Met name mensen met een medische urenbeperking dreigen het kind van de rekening te worden. Het bijstandsregime blijft ook in de nieuwe plannen gehandhaafd. De alternatieven die wij hiervoor samen met de LCR en Ieder(in) hebben aangedragen, zijn niet afdoende verkend door de staatssecretaris.
Wij hebben telkens gehamerd op de noodzaak van cliëntparticipatie. Het is van essentieel belang dat de mensen waar het beleid om draait, worden betrokken bij het bedenken, aanpassen en uitvoeren van sociaal beleid. Alleen zo kunnen de vaak verregaande gevolgen van dit beleid volledig in kaart worden gebracht. Dit punt zien wij eveneens niet terugkomen in de nieuwe plannen.
Mensen met een beperking hebben veel te bieden op de werkvloer: gedrevenheid, doorzettingsvermogen en talent. Wij Staan Op! vreest dat ook de nieuwe plannen niet gaan helpen om deze potentie op duurzame wijze waar te maken.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht