Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam BA B Leermakers
Plaats Haarlem
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Beste Staatssecretaris Van Ark,

De participatiewet is oneerlijk en bestraft mensen om hun handicap. Ik vind het fijn om te zien dat u een voorstel doet om de participatiewet te wijzigen. Ik vind het erg goed dat u voorstelt om de regels over arbeidsvermogen over alle gemeenten gelijk te trekken. Ik zie graag nog drie andere zaken opgenomen worden in uw voorstel:

Ik zie graag dat mensen die onder de participatiewet werken niet meer onder het bijstandsregime werken. Niet alleen zorgt dit ervoor dat het onaantrekkelijk is voor veel mensen om te gaan werken, ook blijf je op deze manier gestraft worden om je handicap. Door het bijstandsregime mogen we maar een beperkt deel eigen vermogen hebben en moeten we rekening houden met de kostendelersnorm. Dit houdt in dat wanneer we gaan samenwonen, we dan geen wettelijk minimumloon meer kunnen verdienen. Allemaal door onze beperking of ziekte.
Wajongers die geen baan kunnen vinden worden nu gekort op hun uitkering. Ook dit is een straf op hun handicap. Een handicap hebben is al een hele beperking, een extra bestraffing van de overheid hoeft daar echt niet bij.
Het UWV bepaalt nu vaak anders dan een arts of deskundige over iemands arbeidsvermogen. Wanneer een arts of deskundige heeft bepaald dat iemand ook in de toekomst geen of minder arbeidsvermogen heeft, moet het UWV hiervan ook op de hoogte zijn en hierop haar handelen aanpassen. Nu bepaalt het UWV in haar eentje over iemands arbeidsvermogen en dit leidt tot onwenselijke situaties.
Dit roept bij mij de volgende vragen op: Hoe kunnen we sparen voor een eigen huisje? Hoe kunnen we onze studieschuld terugbetalen? Wat gebeurt er als er onverwacht een grote uitgave gedaan moet worden?

Mensen met een beperking moeten, volgens u, een aanvulling vanuit de bijstand krijgen om het minimumloon te verdienen. Maar houdt u daarbij rekening met de belemmerende regels die de bijstand met zich meebrengt? Ik zie dit, en de andere twee punten die ik hiervoor noemde, graag aangepast worden.

Met vriendelijke groet,
Bo Leermakers