Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam OVAL - Noloc - Blik op Werk - NVS Support (S. Vastbinder)
Plaats Tilburg
Datum 4 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Geachte mevrouw Van Ark,

De centrale beleidsinzet van het kabinet is dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Om deze inzet realiteit te laten worden is jobcoaching een belangrijk instrument dat mits goed ingezet en onder de juist kwalitatieve randvoorwaarden leidt tot meer mensen aan de slag.
Het wetsvoorstel maakt als verschijningsvorm van persoonlijke ondersteuning-op-maat een onderscheid tussen jobcoach, interne jobcoach, interne werkbegeleider en de zogenoemde ‘Harrie’. Het uitgangspunt is dat het aan gemeenten wordt overgelaten om de kwaliteitseisen van de jobcoach te borgen. Dit zou dan ook gelden voor de andere vormen van ondersteuning. Daarbij moet er voor worden gewaakt dat dit gepaard gaat met een bureaucratisch stelsel van regulering.

OVAL, Noloc, Blik op Werk en NVS Support staan voor de inhoud en professionaliteit van het vak en kwaliteit van jobcoaches en jobcoachorganisaties. Graag doen wij in de het begeleidende document een aantal aanbevelingen inzake de inhoud van jobcoaching, interne werkbegeleiding en kwaliteitseisen die daaraan dienen te worden gesteld langs de volgende lijnen:

• wat is jobcoaching en voor wie is het bedoeld;
• wat zijn de resultaten en taken van een jobcoach;
• wat is geen jobcoaching maar interne werkbegeleiding;
• compententies jobcoach;
• toetsing op kwaliteit.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht