Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Cedris (H. Heinsbroek)
Plaats Utrecht
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
De bijna 100 leden van Cedris zijn SW-bedrijven, Werk/Leerbedrijven, Sociale ondernemingen en gemeenten. Samen bieden zij werk aan zo’n 90.000 mensen uit de Wsw én de Participatiewet.
Voor vele duizenden werkzoekenden per jaar bieden zij bovendien een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt, dankzij inzet van kennis, expertise en een breed instrumentarium.

De doelstelling van het wetsvoorstel breed offensief, meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam inschakelen bij betaald werk, wordt door Cedris van harte onderschreven. De insteek daarbij hoort te zijn om uitkeringsafhankelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen en deze mensen een volwaardige en duurzame positie te bieden op de arbeidsmarkt. Cruciaal daarvoor is dat werkgevers en werknemers, waar dat nodig is, kunnen rekenen op de juiste ondersteuning. Daarvoor moeten de instrumenten niet alleen op papier, maar ook in de praktijk inzetbaar zijn. Voldoende beschikbaar budget is daarvoor een vereiste. Daarnaast moeten de aanvraag- en leveringsprocedures voor de in te zetten instrumenten zoveel mogelijk uniform zijn om huidige drempels die veel werkgevers nu ervaren door administratieve rompslomp en onduidelijkheid te voorkomen.

Het wetsvoorstel dat nu voorligt kent naast goede onderdelen een aantal punten waarvoor we in bijgaande PDF in het bijzonder uw aandacht vragen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht