Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Onbeperkt aan de Slag (Nico Blok)
Plaats Amerongen
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Beste Staatssecretaris, bij deze de volgende aandachtspunten.

1. Dit wetsvoorstel gaat vooral uit van doelgroep Banenafspraak. Maar ook mensen uit doelgroep Quotum kunnen tot de Participatiewet behoren. Zij raken tussen wal & schip, vooral mensen waarvan bijv. autisme op latere leeftijd geconstateerd is of zonder uitkering. Ze proberen hulp/faciliteiten aan te vragen via gesprek Beoordeling Arbeidsvermogen. Maar zowel informatie op UWV-site als aanvraagformulier gaan alleen uit van 'Banenafspraak' of 'Beschut Werk'. Er is geen optie 'Quotum (Ik kan werken en WML per uur verdienen, maar heb voorziening nodig)'. Mensen uit doelgroep Quotum moeten beter geholpen worden.
2. Er is nog altijd een gat tussen mensen met arbeidsvermogen in de Wajong (voorziening/ondersteuning = recht) en in de Participatiewet (voorziening/ondersteuning = geen recht). Dit is ongewenste ongelijkheid. Ook is het de vraag of dit strookt met artikel 27 VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.
3. Sommige werkzoekenden zijn HBO/WO/hoogbegaafd, maar werken fors onder hun kunnen: met behoud van uitkering in werk zonder uitdaging. Ze willen graag via cursus passender werk gaan doen, maar gemeente doet naar hun zeggen niets. Energie om ook nog te solliciteren hebben ze niet. Wél armoede en stress. Zoals u zelf terecht zegt: werk gaat ook om kansen op zelfontplooiing. Wat kunt u voor deze mensen doen?
4. Een onderbelichte groep: mensen met een arbeidsbeperking in de WW. Ze worden ondersteund door UWV, echter als WW stopt komen ze in de Participatiewet. Hoe borgen ministerie, UWV en gemeenten de overdracht van deze personen en o.a. dat ze niet voortdurend hetzelfde verhaal hoeven te vertellen?
5. Vereiste voor no-riskpolis nu is dat Participatiewetter niet WML per uur kan verdienen. Dit is onrechtvaardig: ook mensen met arbeidsbeperking in de Participatiewet die wél WML kunnen verdienen, kunnen door hun beperking hogere kans op ziekte hebben en horen dus ook no-riskpolis te krijgen. Wat nu gebeurt, is hokjesdenken.
6. Voorbeeld bureaucratie: werkgever wil vergoeding voor rolstoeltoilet aanvragen via site UWV. Er wordt gevraagd om z'n 'aansluitingsnummer'. Maar dat bestaat niet meer! Loonheffingsnummer invoeren werkt óók niet. HOE moet je iets aanvragen als je geeneens kunt inloggen? Telefoneren naar UWV: 'in de wacht'. Kortom: beleid is nodig, maar uitvoering én communicatie minstens zo belangrijk. Help!

Vriendelijke groet, Nico Blok, OmbudsSpits Werk & Participatie
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht