Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Gemeente 's-Hertogenbosch (AHW Rasing)
Plaats "s-Hertogenbosch
Datum 4 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Op twee hoofdlijnen willen wij, gemeente 's-Hertogenbosch, een reactie geven:

In algemene zin zijn wij blij met de uitwerking van het breed offensief. Wij zijn ervan overtuigd dat harmonisatie van de processen, het meer in een lijn brengen van de loonwaardemethodieken en het breder kunnen toepassen van de no-risk polis tot een belangrijke verbetering van de regeling leiden.
Op 2 onderdelen hebben wij onze bedenkingen:
- Het voornemen om tbv de voorzieningen ( zoals jobcoaching) een aanvraagrecht in te voeren leidt o.i. tot bureaucratisering van het proces en dwingt de gemeenten om terughoudend te worden in haar verordeningen om dit te regelen. Het budget is namelijk niet toereikend om dit naar voldoende behoefte van werkgever en werknemer te regelen. Tot nu toe zijn wij als gemeente in staat geweest om waar nodig voldoende voorzieningen in te zetten, door telkens maatwerk te leveren, in goed overleg met de werkgever. Zonder verordening, zonder beschikkingen, zonder afwijzingsprocessen.
- De tijdelijke vrijlating van inkomsten zal voor betrokken uitkeringsgerechtigden even een stimulans zijn, maar hen daarna in een financiële dip brengen, waardoor demotivatie ontstaat om het werk vol te houden. Werken moet lonen krijgt daardoor onvoldoende inhoud. Wij pleiten voor een langdurige vrijlating of een regeling via een andere weg bijvoorbeeld via de belastingdienst.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht