Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Reactie

Naam Bartiméus (J.H. Berghuis)
Plaats Zeist
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Zoals het wetsvoorstel nu geformuleerd is, biedt het te weinig kansen voor mensen die blind of slechtziend zijn.
Zoals in het memorie van toelichting gesteld wordt: “Voorts is wettelijk vastgelegd dat mensen uit de Participatiewet overeenkomstig de verordening een aanspraak hebben op de naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling.” Onze reactie in de brief heeft betrekking op deze rol van de gemeenten.
Voorts zijn wij van mening dat werken met een visuele beperking voor werkgevers aantrekkelijker wordt wanneer eventueel verminderde productiviteit van werknemers die blind of slechtziend zijn, financieel wordt gecompenseerd, ook bij medewerkers die boven het wettelijk minimumloon werken.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht