Toekomstig gebruik PAMR-frequentieband (450 MHz)

De PAMR-frequentievergunning loopt november 2024 af. Het ministerie van EZK heeft beleid ontwikkeld voor het toekomstig gebruik van de PAMR-frequentieband van 2 x 3 MHz in het 450 - 470 MHz spectrum. EZK heeft hiervoor verschillende onderzoeken laten doen. Gelet op de uitkomsten daarvan is een beleidsvoornemen geformuleerd. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven, zodat deze kan worden meegewogen in de verdere besluitvorming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2021
Einddatum consultatie 25-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorgenomen beleid is relevant voor gebruikers en aanbieders van mobiele communicatie in Nederland, in het bijzonder:
- bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van mobiele communicatie voor hun bedrijfsspecifieke toepassingen;
- (potentiële) aanbieders van telecommunicatiediensten zoals communicatie voor bedrijfsspecifieke toepassingen en machine-to-machine communicatie;
- de huidige vergunninghouder en netbeheerders die van zijn netwerk gebruik maken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het (voorgenomen) beleid heeft effect op:
- de mogelijkheden voor mobiele communicatie in de PAMR-band;
- de kansen voor marktpartijen om spectrum in de PAMR-band te verwerven;
- de continuïteit van slimme energiemeters die afhankelijk zijn van spectrum in de PAMR-band.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen.

Downloads

Overige documenten

  • Huidige PAMR-frequentievergunning

  • Rapport Frequentie-technisch onderzoek PAMR-band door Agentschap Telecom

  • Rapport Marktonderzoek door Strict

  • Rapport Mogelijkheden voor het PAMR-spectrum in relatie tot continuïteit slimme meters door Dialogic