Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning

De PAMR-vergunning in de 450 - 470 MHz-frequentieband loopt november 2020 af. De Staatssecretaris van EZK besloot november jl. om de vergunning verlengbaar te maken t/m 17 november 2024. Daarom is nu een ontwerp Regeling aanvraag opgesteld op basis waarvan de huidige vergunninghouder de verlenging kan aanvragen. Mede gelet op advies van SEO wordt geen eenmalige verlengingsprijs in rekening gebracht. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven op de regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2019
Einddatum consultatie 16-05-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De (ontwerp)regeling is vooral relevant voor de huidige vergunninghouder en mogelijk ook voor andere aanbieders van professionele mobiele communicatie in Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van deze regeling zijn naar verwachting beperkt. De regeling beschrijft de aanvraagprocedure alsook de keuze omtrent de verlengingsprijs.

NB De regeling volgt op het eerdere besluit om de vergunning met vier jaar verlengbaar te maken (Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018). Dat besluit is in 2018 al geconsulteerd en een definitief besluit is 13 november jl. gepubliceerd. Het besluit bepaalt onder meer de periode van de verlenging en de vergunningsvoorwaarden. Deze aspecten vallen dus buiten de scope van deze consultatie.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Overige documenten

  • Advies SEO en IVIR over verlengingsprijs voor de PAMR-vergunning

Externe bronnen

Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Geconsolideerde versie van de PAMR-frequentievergunning

Bron: nfr.agentschaptelecom.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling