Wetsvoorstel platform-to-business

Met het wetsvoorstel publiek toezicht ‘platform-to-business verordening’ krijgt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de bevoegdheid de Europese platform-to-business verordening te handhaven. Het wetsvoorstel voorziet ook in een wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, om de verhouding tussen de bepalingen uit de verordening over collectieve rechtsvorderingen en het nationale recht te verduidelijken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2021
Einddatum consultatie 14-07-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel ICT Markttoezicht Ondernemen Europese zaken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel raakt platforms en ondernemers die platforms gebruiken om hun producten of diensten aan te bieden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De mogelijkheid om een melding bij de ACM over de naleving van de P2B-verordening door een platform te doen, is voor ondernemers een aanvullende en laagdrempelige mogelijkheid om actie te ondernemen tegen een vermeende niet-naleving van de P2B-verordening door een platform. Dit kan ook leiden tot betere naleving van de verordening door platforms, waardoor ondernemers nog beter beschermd worden als ze zaken doen met platforms.

Platforms zullen met het wetsvoorstel onderworpen worden aan toezicht door de ACM op de naleving van de P2B-verordening op het moment dat er sprake is van een overtreding van de verordening die leidt tot schade aan de collectieve belangen van ondernemers. Dit zal leiden tot toezichtlasten bij deze platforms. Daar staat tegenover dat het toezicht en handhaving door de ACM kan leiden tot minder nalevingskosten van de verordening, bijvoorbeeld omdat de ACM duidelijkheid geeft over de uitleg van de bepalingen van de verordening. Of omdat er minder gevallen een beroep zal worden gedaan op de mogelijkheden voor geschilbeslechting die de P2B-verordening creëert.

Waarop kunt u reageren

De consultatie biedt de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel, bijvoorbeeld voor (vertegenwoordigers van) platforms en ondernemers die met het voorstel te maken krijgen. In de reactie kan bijvoorbeeld worden ingegaan om de wenselijkheid om de ACM de bevoegdheid te geven om de P2B-verordening te handhaven en de effectiviteit van het sanctiemechanisme in het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Platform-to-business verordening

Bron: eur-lex.europa.eu