OWMS (standaard voor meer toegang en openbaarheid)

Forum Standaardisatie toetst om de standaard Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) niet meer te verplichten (‘pas toe of leg uit’-verplichting) aan de overheid. In de openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van experts.

OWMS beschrijft eigenschappen en structuur van overheidsinformatie op internet.

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-06-2022
Einddatum consultatie 24-07-2022
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is van groot belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Standaarden die verplicht zijn, staan vermeld op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie.

Met de tijd kunnen standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst minder relevant, overbodig, of zodanig gangbaar worden waardoor verplichting niet meer nodig is. Dit kan zijn omdat een opvolger beschikbaar is of omdat de standaard om redenen niet meer op voldoende draagvlak kan rekenen van overheden, de publieke sector of het bedrijfsleven. Forum Standaardisatie toetst dan of de standaard van de ‘pas toe of leg uit’-lijst verwijderd moet worden.

Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) staat sinds 2011 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst als metadata-standaard om overheidsinformatie op het internet beter vindbaar en beter te interpreteerbaar te maken.

Expert adviseren om Overheid.nl Web Metadata Standaard te verwijderen van de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie. Beheerorganisatie KOOP is van mening dat Overheid.nl Web Metadata Standaard end of life-status bereikt. De standaard voldoet niet meer aan de eisen van een moderne metadateringstandaard en wordt beperkt toegepast.
Daarnaast ontwikkelt KOOP de nieuwe standaard Thesaurus en Ontologie Overheidsinformatie (TOOI). KOOP ziet in TOOI een beoogd opvolger van OWMS. Verwijdering van Overheid.nl Web Metadata Standaard van de ‘pas toe of leg uit’-lijst betekent dat OWMS nog steeds kan worden toegepast.

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), die van invloed kan zijn op het besluit om OWMS te verwijderen van ‘pas toe of leg uit’-lijst.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

OWMS

Bron: forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: forumstandaardisatie.nl