Wetsvoorstel overstappen telecom

Het wetsvoorstel tot het wijzigen van de Telecommunicatiewet strekt primair tot het verlagen van overstapdrempels voor eindgebruikers teneinde het overstappen naar een andere telecomaanbieder te vergemakkelijken en de mededinging te bevorderen. Daarnaast krijgt de Minister de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen van aanbieders van elektronische communicatiediensten en–netwerken ten behoeve van het uitvoeren van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-12-2018
Einddatum consultatie 31-01-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- gebruikers van elektronische communicatiediensten: consumenten, bedrijven, met name MKB
- aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat de voorgenomen maatregelen bijdragen aan het volgende:
- eindgebruikers (zowel consumenten als zakelijk) kunnen voor alle elektronische communicatiediensten en combinaties daarvan (bundels) eenvoudig en laagdrempelig wisselen van telecomaanbieder;
- dubbele facturen en onderbreking van de dienst worden hierbij zoveel mogelijk voorkomen;
- eindgebruikers worden niet tegen hun wil overgezet naar een andere aanbieder ("slamming") en worden als zij willen overstappen niet ontmoedigd door de latende aanbieder.

Voor wat betreft het geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken geldt het volgende:
- deze informatie is essentieel om investeringen te bevorderen, de connectiviteit te vergroten en informatie te verstrekken aan burgers en bedrijven. Ook andere partijen, zoals gemeenten of provincies, hebben behoefte aan goede informatie over het bereik van elektronische communicatienetwerken in Nederland.
- vanuit consumentenbelang is het belangrijk om duidelijkheid te hebben hoe het aanbod van de verschillende aanbieders eruit ziet, zodat zij aan de hand van deze informatie een keuze kunnen maken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel.

NB. Verder treft u ook specifieke vragen aan over e-mailforwarding waar op gereageerd kan worden. Mocht u deze vraag al beantwoord hebben aan het ministerie, dan hoeft u deze niet nogmaals in te sturen. Uw eerdere reactie wordt betrokken bij deze consultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Telecommunicatiewet

Bron: wetten.overheid.nl

Beleidsregel nummerportabiliteit ivm ongewenst overstappen

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Richtlijn tot instelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (positie EP)

Bron: www.europarl.europa.eu