Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties

Met dit besluit wordt de toepassing van de informatieveiligheidsstandaarden HTTPS en HSTS verplicht voorgeschreven voor publiek toegankelijke websites en webapplicaties van bestuursorganen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-09-2019
Einddatum consultatie 20-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9919
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De verplichting tot toepassing van de standaarden geldt voor bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat dan om de organen van de Staat (mits niet uitgezonderd), provincies, gemeenten, waterschappen en andere rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit heeft tot doel de beveiliging van deze websites en webapplicatie te bevorderen. Gebruikers van overheidswebsites moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie-uitwisseling vertrouwelijk verloopt doordat de verbinding met website beveiligd is, dat de informatie van de website daadwerkelijk afkomstig is van de beheerder van de website en dat de website daadwerkelijk hoort bij de gebruikte domeinnaam.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van het besluit (tekst en toelichting).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security

Bron: www.ncsc.nl

ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties

Bron: www.ncsc.nl

Wet digitale overheid

Bron: www.tweedekamer.nl