Wet overgang van onderneming in faillissement

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging van Banken (LLM C.H. Sikken)
Plaats Amsterdam
Datum 29 augustus 2019

Bijlage