Wet overgang van onderneming in faillissement

Reactie

Naam Fiscount Juristen B.V. (gediplomeerd deskundige sociale zekerheid R.T. van Baarlen)
Plaats Zwolle
Datum 30 mei 2019

Vraag1

Wilt u reageren op het voorontwerp voor de Wet en/of de bijbehorende ministeriële regeling, dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.
Dit wetsvoorstel zal ervoor zorgen dat potentiele doorstarters na een faillissement slechts nog bij uitzondering een overnamebod zullen doen en dat is niet in belang van de schuldeisers en voormalige werknemers van de gefailleerde. Dit effect is niet vanwege dit wetsvoorstel, maar omdat de extra kosten van dit wetsvoorstel bovenop de honderdduizenden euro's aan kosten komen, waarmee verkrijgende ondernemers (zoals de in het wetsvoorstel genoemde Bogra) achteraf als gevolg van de passage "...,alsmede ingeval van een dergelijke overgang bij faillissement..." in de artikelen 38, lid 4, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en artikel 2.15, lid 1, aanhef, van het Besluit Wfsv, nu door de Belastingdienst (premie Werkhervattingskas) en het UWV (als de ondernemer eigenrisicodrager WGA is) zijn geconfronteerd voor zieke werknemers van de gefailleerde die de verkrijger niet kent en ook niet in dienst heeft genomen. In het wetsvoorstel is hier ten onrechte geen aandacht voor en dat zou kunnen worden voorkomen door het begrip 'schulden van de gefailleerde' in de AMvB nader aan te scherpen.
Een ander aandachtspunt is, in hoeverre en na welk tijdsverloop verkrijgers bij een overname, nadat de opzegtermijn ex. art. 40 Fw is verlopen, de effecten
van dit wetsvoorstel kunnen ontlopen.