Wet overgang van onderneming in faillissement

Reactie

Naam Kruger (Drs. RA J.E. Hak)
Plaats Rotterdam
Datum 30 augustus 2019

Bijlage