Wet overgang van onderneming in faillissement

Reactie

Naam Nederlandse orde van advocaten (bc. F.H.A. Kuipéres)
Plaats Den Haag
Datum 26 augustus 2019

Bijlage