Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit wijziging overcompensatie

Woningcorporaties komen in aanmerking voor staatssteun voor de sociale huisvestingstaken die zijn opgedragen als Diensten van Algemeen Economisch Belang. Indien zij inclusief die staatssteun een meer dan redelijk rendement maken, is er sprake van overcompensatie die moet worden teruggevorderd, omdat er dan meer staatssteun is ingezet dan noodzakelijk.
De formule om te bepalen of er bij een woningcorporatie sprake is van overcompensatie wordt gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2020
Einddatum consultatie 21-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van de overcompensatieformule heeft voornamelijk gevolgen voor woningcorporaties, die voortaan de gewijzigde formule dienen te hanteren bij het berekenen van de overcompensatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijziging zal een beperkt effect op de administratieve lasten voor corporaties hebben, omdat ze niet langer meerdere formules hoeven uit te rekenen. Dit zal een (beperkte) structurele lastenvermindering tot gevolg hebben. Deze kan voor alle corporaties gezamenlijk worden geraamd op ongeveer € 40.000 per jaar.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen van het ontwerpbesluit

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling