Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Delft
Datum 12 oktober 2021

Vraag1

De regeling dient voor de aanvrager zo eenvoudig en helder mogelijk te zijn. Aan deelnemers van de internetconsulatie wordt gevraagd vooral te letten op de praktische uitvoerbaarheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de de termijnen en de aan te leveren documenten.
Beste,

fijn dat ik namens Vidomes, woningcorporatie uit regio Haaglanden een bijdrage mag leveren aan deze consultatie.
Graag lever ik inhoudelijk de volgende input:
* De regeling is voor nieuwbouw en bestaande bouw. Maar de regeling lijkt vooral (financieel) toepasbaar voor nieuwbouw. Stel dat een bestaande woning verbouwd wordt tot een ontmoetingsruimte, zijn de bouwkosten hiervan wel subsidiabel. Echter is de desinvestering op de woning niet subsidiabel.
* Subsidie mag niet ingezet worden voor de aanschaf van grond; dit zou wel wenselijk zijn (of dat er in ieder geval een deel inzetbaar is via de gemeente om de grondkosten te drukken).
* De ontmoetingsruimte moet fysiek verbonden zijn aan het complex of maximaal 100 meter van het complex verwijderd zijn; vraag daarbij is van welk punt de 100 meter wordt gemeten (hoofdingang. dichtstbijzijnde gevel, of een andere optie).
* Kan er ook een bijdrage ingezet worden voor reeds bestaande ontmoetingsruimten die noodlijdend zijn sinds de financiering uit vorige regelingen niet meer bestaat?

Met vriendelijke groet,
Jo-Anke van Dam
Adviseur Strategie & Innovatie
Vidomes
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht