Besluit orgaandonatie

Dit besluit regelt diverse aspecten ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie. Het gaat om aspecten rondom het donorformulier, de registratie daarvan in het donorregister en de toegankelijkheid van dat register. Deze aspecten worden nu nog geregeld in het Besluit donorregister; dat besluit zal komen te vervallen. Nieuwe aspecten die geregeld worden in het besluit betreft de borging van de kwaliteitstandaard over de positie van nabestaanden en regels over de voorlichting over orgaandonatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2019
Einddatum consultatie 20-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10562
Onderwerpen Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle ingezetenen van Nederland (boven de 12 jaar).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn beperkt, omdat het besluit grotendeels reeds bestaande regelgeving bevat (die nu nog is opgenomen in het Besluit donorregister).

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het ontwerpbesluit en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Besluit donorregister

Bron: wetten.overheid.nl