Machtigingswet oprichting Invest-NL

Invest-NL wordt de instelling van het Rijk voor ontwikkeling en financiering. Deze instelling wordt een privaatrechtelijke rechtspersoon met een eigen investeringsvermogen van 2,5 miljard euro. Het wetsvoorstel machtigt de Staat tot oprichting van Invest-NL N.V. en legt daarin doelstelling, taken en bevoegdheden van Invest-NL en verscheidene andere zaken vast. Het machtigt de Staat tevens tot de kapitaalstorting van 2,5 miljard euro.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 4 februari 2019

Verslag Machtigingswet oprichting Invest-NL