Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om de afwijzingsmogelijkheden te verruimen voor aanvragen om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd van zeer zware criminele vreemdelingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-10-2020
Einddatum consultatie 30-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 6962
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om de afwijzingsmogelijkheden te verruimen voor aanvragen om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd van zeer zware criminele vreemdelingen die: (a) in Nederland zijn geboren dan wel vóór hun vierde levensjaar in Nederland verblijven; (b) die hun hoofdverblijf niet buiten Nederland hebben verplaatst; en (c) inmiddels 18 jaar zijn geworden. Op dit moment zijn de afwijzingsmogelijkheden voor deze categorie vreemdelingen beperkt tot onherroepelijke veroordelingen voor de handel in verdovende middelen (gevangenisstraf van meer dan 60 maanden). Met dit wetsvoorstel wordt voor deze groep de beperking tot drugsdelicten geschrapt.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd.

Downloads