Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Deze regeling voorziet in het verstrekken van specifieke uitkeringen aan provincies voor het instellen van een ontzorgingsprogramma dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden bij het verduurzamen van hun vastgoed. De middelen kunnen worden ingezet voor begeleiding en advisering, niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-08-2020
Einddatum consultatie 14-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Energie Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Provincies en kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in het gemeentelijk vastgoed, primair en voortgezet onderwijs, de zorg, sport en culturele instellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Provincies kunnen een aanvraag schrijven om in aanmerking te komen voor onderhavige specifieke uitkering.

De doelgroep van dit ontzorgingsprogramma zijn kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in het gemeentelijk vastgoed, primair en voortgezet onderwijs, de zorg, sport en de culturele instellingen. Zij kunnen begeleid en geadviseerd worden bij de verduurzaming van hun vastgoed.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van de regeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal uw reactie zorgvuldig bekijken en hiermee de regeling proberen te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen