Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche

Deze regeling voorziet in het verstrekken van een tweede specifieke uitkering aan provincies voor het instellen van een ontzorgingsprogramma dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden bij het verduurzamen van hun vastgoed. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: