Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep 2024

Deze regeling voorziet in de aanvraag- en veilingprocedure voor de verdeling van de vergunningen voor analoge commerciële niet-landelijke radio-omroep, de daarbij behorende vergunningen voor digitale radio-omroep, die tezamen als pakketten worden verdeeld, en van een aantal DAB-vergunningen die géén deel uitmaken van een pakket.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: