Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten

Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener moet de pensioenregeling voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld met dit besluit.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Memorie / Nota van toelichting toegevoegd, 15 februari 2019

  • Nota van toelichting_adequaat pensioen payroll

Concept regeling toegevoegd, 15 februari 2019

  • Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll