Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit single use plastics

Reactie

Naam Leonie Grothûes
Plaats Kampen
Datum 30 juni 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt reageren op het voorliggende ontwerpbesluit en de toelichting.

LET OP: om de richtlijn tijdig te kunnen implementeren kan niet van de voorschriften in de Richtlijn worden afgeweken, wel kunnen we zaken waar nodig verder verhelderen.
Mensen met een beperking worden enorm benadeeld door dat het gebruik van plastic rietjes, die buigzaam zijn, ook worden verboden.
Andere mogelijkheden qua rietjes zijn gevaarlijk of niet makkelijk te gebruiken! Tevens gaat deze regel dan in tegen het VN verdrag voor mensen met een beperking!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht