Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit single use plastics

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de voorbereiding van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik (inwerkingtreding 3 juli 2021), en een bijbehorende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014. Dit betreft Europese regelgeving (de Single use plastics richtlijn) die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 september 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie 'Ontwerpbesluit Single Use plastics' is aangepast. Het ministerie heeft inhoudelijke reacties toegevoegd.

Document toegevoegd, 17 juli 2020

Op 16 juli 2020 is ter informatie een infographic toegevoegd aan de documenten.

Zoeken
Uitgebreid zoeken