Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit single use plastics

Reactie

Naam Ieder(in) (Beleidsmedewerker A.C. Koster)
Plaats Utrecht
Datum 23 juli 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt reageren op het voorliggende ontwerpbesluit en de toelichting.

LET OP: om de richtlijn tijdig te kunnen implementeren kan niet van de voorschriften in de Richtlijn worden afgeweken, wel kunnen we zaken waar nodig verder verhelderen.
Gewenste oplossing
In het licht van het VN-Verdrag Handicap is het van belang dat in de richtlijn de groep mensen met een beperking die afhankelijk is van plastic rietjes om veilig en zelfstandig te kunnen drinken wordt opgenomen in de sectie 'Doelgroepen die door de regeling worden geraakt’. Op basis van de laatste informatie is er vertrouwen dat er ook een ‘medische uitzondering’ in de richtlijn wordt opgenomen. Daardoor zal het gebruik van plastic rietjes door de groep die er afhankelijk van is, mogelijk blijven tot er een volwaardig alternatief is. Belangrijk is wel, dat deze uitzondering buiten een zgn. zorgconstruct blijft.

Om bovenstaande te bereiken stelt Ieder(in) een tweesporenbeleid voor:

1. Een tijdelijke uitzonderingsclausule voor plastic rietjes (in diverse maten), zodat mensen met een beperking ook na de inwerkingtreding van de richtlijn onbelemmerd toegang hebben tot voor hen geschikte plastic rietjes. Over de wijze waarop verschillende plastic rietjes beschikbaar blijven voor deze specifieke doelgroep moet samen met gebruikers worden nagedacht. Het is van belangrijk dat een zorgconstruct wordt vermeden om gelijkwaardige deelname aan het dagelijks leven te garanderen, zoals benadrukt door de Minister. Deze clausule kan komen te vervallen wanneer er een gelijkwaardig alternatief voor de bestaande plastic rietjes is gevonden en deze alternatieven vrijelijk beschikbaar zijn voor mensen met een beperking.
2. De garantie dat de betrokken ministeries zich inspannen voor het realiseren van volwaardige alternatieven, in diverse maten, voor de huidige plastic rietjes, waarbij in alle fases van het proces ervaringsdeskundige gebruikers en hun belangenbehartigers worden betrokken. De reden dat de huidige alternatieven geen passend alternatief zijn is dat ze nooit bedoeld zijn als alternatief en dat mensen met een beperking ook niet betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan. Daarbij dient het te ontwikkelen alternatief ook goed te zijn voor het milieu. [Zie de link in bijlage 1 naar het artikel van het vakblad afval.]

Bijlage 1: https://iederin.nl/gezocht-volwaardig-alternatief-voor-plastic-rietje/
Bijlage 2: https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/stop-het-verbod-op-plastic-rietjes/
Bijlage 3: https://ziekdepodcast.nl/2020/02/11/rietjes-zijn-van-levensbelang/

Voor de gehele brief, zie bijlage.


Met vriendelijke groet,
Xandra Koster,
Beleidsmedewerker Ieder(in)

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht