Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit single use plastics

Reactie

Naam mr. drs. M Meijers
Plaats Rotterdam
Datum 30 juni 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt reageren op het voorliggende ontwerpbesluit en de toelichting.

LET OP: om de richtlijn tijdig te kunnen implementeren kan niet van de voorschriften in de Richtlijn worden afgeweken, wel kunnen we zaken waar nodig verder verhelderen.
Het verbod op plastic wegwerp rietjes raakt mensen met een beperking onevenredig. Zoals wereldwijd al door veel groepen die mensen met een beperking vertegenwoordigen is opgemerkt, is voor sommige mensen het beschikbaar hebben van plastic rietjes van levensbelang. Alternatieven zijn onveilig of onbruikbaar.
Medicaliseren van de rietjes is duur en plaatst mensen met een beperking verder buiten de samenleving, terwijl meer inclusie wenselijk is.
Ik vraag u met klem de gevolgen van het verbod op plastic rietjes voor mensen met een beperking specifiek in ogenschouw te nemen en het verbod op dat onderdeel te heroverwegen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht