Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Werkgevers zijn transitievergoeding verschuldigd bij ontslag. Deze verplichting geldt ook als de onderneming in zijn geheel wordt beëindigd als voortzetting van de onderneming niet mogelijk is door ziekte of pensionering van de werkgever. In het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wordt voorgesteld de transitievergoeding in dat geval te compenseren. In dit conceptbesluit zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 17 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: