(ontwerp) Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36

Ontwerpbesluit tot bekendmaking dat de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band voor kavels B05 en B36 worden verdeeld middels een veilingprocedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2017
Einddatum consultatie 28-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel ICT Ondernemen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden in het verwerven van een vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van het voorliggende besluit worden drie vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band verdeeld, als gevolg waarvan nieuwkomers tot deze markt kunnen toetreden of huidige vergunninghouders hun exploitatie kunnen uitbreiden.

Waarop kunt u reageren

De zienswijze kan op het gehele ontwerp bekendmakingsbesluit betrekking hebben

Downloads